Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Vďaka rôznorodým podmienkam a členitosti územia sa priamo na území Zvolena nachádzajú pestré spoločenstvá fauny a flóry a zaujímavé útvary, z ktorých mnohé podliehajú ochrane. Zvolen je hodnotený občanmi a turistami ako výrazne zelené mesto. Mestská zeleň plní nielen estetickú, ale aj ekologickú a sociálnu funkciu. Mesto Zvolen je sídlom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vychováva drevárov, lesníkov, ekológov a environmentalistov.

V meste a okolí sa nachádza množstvo minerálnych prameňov. Žijeme v atraktívnom prostredí, ktoré je niekedy negatívne ovplyvnené nielen prírodnými faktormi (povodne, zosuvy a erózie), ale aj činnosťou človeka (znečistenie ovzdušia, vôd a pôd, kontaminácia hlukom a prachom, poškodenie vegetácie, zastavané plochy, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreácia, svetelné znečistenie, skládky, a pod.). Hrozba zmeny klímy a jej negatívne dôsledky na množstvo ľudí, predstavujú v súčasnosti veľmi vážny problém. Najmä ľudia žijúci v chudobnejších oblastiach alebo sociálne slabší obyvatelia môžu byť v budúcnosti ohrození nedostatkom vody a potravy, zdravotnými rizikami, živelnými katastrofami, či ďalšími nepriaznivými efektmi klimatickej zmeny.

Snahou Mesta Zvolen je zabezpečiť optimálne využívanie prírodných zdrojov a starostlivosť o životné prostredie. Do kompetencie MsÚ v oblasti životného prostredia patrí: odpadové hospodárstvo, malé zdroje znečistenia ovzdušia, výrub drevín, starostlivosť o zeleň a povrchové vody. Mesto Zvolen je vlastníkom Lesného podniku mesta Zvolen. Mesto Zvolen zabezpečuje zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaný zber prostredníctvom zmluvného partnera. Na území mesta pôsobí viacero spoločností, ktoré vykonávajú výkup vyseparovateľných zložiek komunálneho odpadu. V súčasnosti sa separuje 14 zložiek tuhého komunálneho odpadu vrátane nebezpečných zložiek – funguje zberný dvor nebezpečných látok, ich mobilný zber sa realizuje na jar a jeseň. Dvakrát ročne sú po celom meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre domový odpad (jarné a jesenné čistenie). V roku 2012 dosiahla priemerná ročná hodnota vyseparovaného odpadu 251,11 kg na 1 obyvateľa Zvolena.


 


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka