Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávanie

Mesto Zvolen je významným centrom vzdelania a vedy so širokou sieťou škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Sieť škôl a školských zariadení sa vyznačuje dostatočnou kapacitou, dobrou dostupnosťou a špecializáciou na rôzne kategórie detí a žiakov a formy štúdia – sú to materské školy, základné školy, špeciálna základná škola, stredné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a ďalšie školské zariadenia. Vo Zvolene sú zastúpené verejné, cirkevné i súkromné školy a školské zariadenia, tradičné i alternatívne školstvo. Sieť stredných škôl ponúka rôzne možnosti štúdia, od všeobecného po odborné. V meste pôsobí jedna vysoká škola – Technická univerzita vo Zvolene, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva špecialistov v odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika a environmentálna technika. Viacero organizácií ponúka programy celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti jazykových a kvalifikačných kurzov, jednou z foriem štúdia je aj Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen je 11 materských škôl, 6 základných škôl, 1 základná umelecká škola, 1 centrum voľného času, školské kluby detí pri ZŠ a školské jedálne pri MŠ a ZŠ. Mesto Zvolen zabezpečuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t. j. pre deti s nadaním, deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizuje postupnú rekonštrukciu a modernizáciu školských objektov, podporuje viaceré projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu škôl a mládežnícke aktivity. Reaguje na požiadavky súčasnej doby a v rámci výučby sa zameriava na cudzie jazyky, informatiku, environmentálnu výchovu a technické predmety. Všetky MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen aplikujú princípy Zdravej školy a Otvorenej školy. Do odboru školstva Mestského úradu je organizačne včlenený Školský úrad, ktorý odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva pre školy a školské zariadenia nielen vo Zvolene ale aj v okolí.


 


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka