Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávanie

Mesto Zvolen je významným centrom vzdelania a vedy so širokou sieťou škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Sieť škôl a školských zariadení sa vyznačuje dostatočnou kapacitou, dobrou dostupnosťou a špecializáciou na rôzne kategórie detí a žiakov a formy štúdia – sú to materské školy, základné školy, špeciálna základná škola, stredné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a ďalšie školské zariadenia. Vo Zvolene sú zastúpené verejné, cirkevné i súkromné školy a školské zariadenia, tradičné i alternatívne školstvo. Sieť stredných škôl ponúka rôzne možnosti štúdia, od všeobecného po odborné. V meste pôsobí jedna vysoká škola – Technická univerzita vo Zvolene, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva špecialistov v odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika a environmentálna technika. Viacero organizácií ponúka programy celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti jazykových a kvalifikačných kurzov, jednou z foriem štúdia je aj Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen je 11 materských škôl, 6 základných škôl, 1 základná umelecká škola, 1 centrum voľného času, školské kluby detí pri ZŠ a školské jedálne pri MŠ a ZŠ. Mesto Zvolen zabezpečuje podmienky pre výchovu a vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t. j. pre deti s nadaním, deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizuje postupnú rekonštrukciu a modernizáciu školských objektov, podporuje viaceré projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu škôl a mládežnícke aktivity. Reaguje na požiadavky súčasnej doby a v rámci výučby sa zameriava na cudzie jazyky, informatiku, environmentálnu výchovu a technické predmety. Všetky MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen aplikujú princípy Zdravej školy a Otvorenej školy. Do odboru školstva Mestského úradu je organizačne včlenený Školský úrad, ktorý odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva pre školy a školské zariadenia nielen vo Zvolene ale aj v okolí.


 


 


Úvodná stránka