Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia závislostí

Prevenčná činnosť v meste Zvolen sa uskutočňuje od roku 1996, kedy sa Mesto Zvolen stalo účastníkom projektu Zdravé mesto. V rámci svojich kompetencií aktívne pristupuje k riešeniu prevencie závislostí. S pomocou odborných inštitúcií začalo mesto s organizovaním podujatí s cieľom objektívne informovať najmä deti a pomôcť im vybudovať odmietavý postoj voči drogám. Každoročne sa v spolupráci s odbornými inštitúciami organizujú preventívne podujatia pre verejnosť.

V roku 2006 sa Mesto Zvolen stalo nositeľom štafety na prevenciu drogových závislostí, ktorú mu odovzdala Asociácia pre prevenciu drogových závislostí. Odovzdanie symbolickej štafety znamenalo pre Mesto impulz na zintenzívnenie spolupráce s kompetentnými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na jeho území a odvtedy organizuje chod pracovnej skupiny pre prevenciu.

V júli 2008 bola schválená Stratégia prevencie a riešenia závislostí v meste Zvolen. Na spracovaní strategického dokumentu sa podieľala pracovná skupina, ktorá pri Meste Zvolen pôsobí. Tento dokument definuje ciele a navrhuje riešenia v oblasti preventívnych aktivít. Členmi pracovnej skupiny sú miestni kvalifikovaní odborníci, ktorí sa problematike prevencie závislostí venujú dlhodobo.
rok 2006 - vydaný leták „Mesto Zvolen – mesto bez drog“, kde sme prostredníctvom letáka rodičom ponúkli možnosť, kam sa obrátiť ak má dieťa takýto problém,
rok 2009 - zorganizovanie seminára „Prevencia a riešenie závislostí vo Zvolene“, účastníkmi boli koordinátori prevencie, výchovní poradcovia, riaditelia škôl, členovia Rád škôl, starostovia obcí, atď. Na seminári vystúpili špecialisti z oblasti prevencie a riešenia závislostí
rok 2009 - vydaný leták „Drogy a My“, bol distribuovaný do všetkých schránok obyvateľov mesta Zvolen,
rok 2011 - vydaný leták „Neubližuj! Nenič!“ v spolupráci s MsP,
rok 2012 - ako prvá samospráva na Slovensku sme zriadili a otvorili „Mestské centrum prevencie“ v priestoroch v centre mesta (Stará radnica), ktoré slúži pre obojstrannú neformálnu komunikáciu odborníkov a rizikových skupín z radov detí a mládeže.

Oblasť riešenia a prevencie závislostí v meste Zvolen je nepriamo upravená vo VZN č. 118 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré stanovuje podmienky podpory všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov. Medzi podporované oblasti patrí aj poskytovanie sociálnej pomoci a ochrana zdravia obyvateľstva.


Mestské centrum pre prevenciu
Prevenčná činnosť v meste
Informácie o návykových látkach
Dobré rady
Kontaktujte odborníkov
Odborná lekárska pomoc
Koordinátori prevencie
Peer program
Viac informácií
Zdravé mesto
Ako vzniká závislosť

 


 

ďalšie dni

Nedeľa 17.12.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Pondelok 18.12.
U spasiteľa, Kozačeka
Kozačeka 9282,
Zvolen
Utorok 19.12.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Streda 20.12.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Štvrtok 21.12.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Piatok 22.12.
U Škorpióna
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
Sobota 23.12.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 24.12.
Opál
Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen
Nedeľa 24.12.
U Škorpióna
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka