Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Peer program

O PROGRAME

Slovo „peer“ je anglický výraz pre rovesníka. Peer program je rovesnícky program, ktorého cieľom je vytvoriť skupinu dobrovoľníkov, ktorí budú aktívne pôsobiť v oblasti prevencie drogových závislostí medzi deťmi a mládežou. Rovesnícke preventívne programy sa začali rozvíjať v 80. rokoch 20. storočia ako reakcia na výrazné problémy s drogami medzi mládežou USA. S peer programom na Slovensku sa začíname stretávať v 90. rokoch, keď začala byť problematika drog aktuálna aj u nás.

Rovesnícka prevencia sa uplatňuje najmä v primárnej prevencii, tzn. že sa orientuje na mladých ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s návykovými látkami a jej cieľom je:
- poskytnúť pravdivé informácie, poukázať na nebezpečenstvá
- zamerať sa na zdravý životný štýl
- formovať protidrogové postoje
- rozvíjať zdravú osobnosť

Rovesnícky program je zameraný na deti a mládež vo veku, keď stúpa vplyv rovesníkov v skupine a klesá vplyv dospelých a vychádza z predpokladu, že mladí ľudia sa častejšie obracajú o radu či pomoc na svojich kamarátov, než na učiteľov či rodičov. A práve v tejto situácii je tu k dispozícii PEER AKTIVISTA, mladí človek, ktorí absolvoval peer program. Je „čistý“ (nepije, nefajčí, neužíva ilegálne drogy), preferuje zdravý životný štýl a je nositeľom myšlienok života bez drog. V prevencii pôsobí ako vzor.


PEER VO ZVOLENE
Zvolen patrí medzi prvé mestá na Slovensku, kde sa začal peer program ako forma prevencie využívať. Od roku 1995 sa do neho zapojilo stovky žiakov základných a stredných škôl zo zvolenského okresu. V súčasnosti je realizovaný pracovníkmi Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s Centrom voľného času a koordinátormi prevencie na školách.


PEER AKTIVISTA

Peer aktivista je človek, ktorý sa pravidelne zúčastňuje stretnutí a dodržiava tieto základné pravidlá:

- NEPIJE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
- NEFAJČÍ
- NEUŽÍVA ILEGÁLNE DROGY
- SNAŽÍ SA ŽIŤ ZDRAVO
- ROBÍ OSVETU

Mladí ľudia, ktorí neholdujú návykovým látkam, častokrát nie sú na očiach, vidíme len tých, ktorí majú s drogami problémy. Preto PEER PROGRAM POSÚVA TÝCHTO CHLAPCOV A DIEVČATÁ DO POPREDIA, ABY ICH ROVESNÍCI VIDELI, VIDELI AKÉ SPRÁVANIE JE NORMÁLNE A ZDRAVÉ.


OČAMI PEERÁKOV

„Som rada, že som chodila do programu, lebo som sa dozvedela veľa zaujímavých vecí. A získané vedomosti som mohla odovzdať iným. Mojim kamarátom, spolužiakom, rodine..“
Katka

„Uvedomila som si problémy dnešnej mládeže a dúfam, že aspoň niečím prispejem k zlepšeniu ….
Miška


„Užili sme si plno hier, niečo sa aj naučili, dozvedeli niečo o sebe a lúskali nejaké tie úžasné malé drobnosti, spoznala pár fajn ľudí...
Domina

„Spoznala som veľa super ľudí, s ktorými nebola nikdy nuda a mali veľmi rozumné názory.
Lenka

„Myslela som si, že nás tu budú zaťažovať cudzími slovami a výskumami o fajčení a alkohole. Ale keď sme sa začali rozprávať, zistila som, že to tu bude fajn... Za dva roky v peer programe som získala nové skúsenosti, mám veľa zážitkov a spomienok a veľa kamarátok. Som veľmi rada, že som sa do progamu prihlásila.“
Mirka

PEER aktivistom môžeš byť aj TY!
 


 


Úvodná stránka