Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Moderná samospráva

Mestský úrad zabezpečuje administratívne a podporné služby súvisiace s činnosťou orgánov mesta (MsR, MsZ, komisie MsZ a výbory MČ) a s voľbami. Medzi dôležité procesy samosprávy patrí manažment, plánovanie a kontrola.

Mesto Zvolen patrí k mestám s dobrým hospodárením – dlhodobo dosahuje prebytok rozpočtu. Mesto Zvolen vložilo časť svojho majetku aj do obchodných spoločností založených na účely podnikania.

Počet a štruktúra zamestnancov samosprávy je pomerne stabilizovaná. V roku 2012 medzi zamestnancov samosprávy patrilo 116 zamestnancov MsÚ, 38 zamestnancov MsP a 85 zamestnancov ostatných prevádzok. Mesto Zvolen zamestnáva aj osoby so zdravotným postihnutím. Mesto Zvolen využíva na určité činnosti aktivačných pracovníkov a absolventov škôl. Vzdelávanie zamestnancov nie je zabezpečované systémovo, je zamerané najmä na zmeny v legislatíve, informačné technológie, komunikačné a manažérske zručnosti. Postupne sa zavádza 7-stupňový model riadenia ľudských zdrojov MsÚ a MsP vo Zvolene, ktorý korešponduje so životným cyklom zamestnanca.

Základnými cieľovými skupinami v rámci internej komunikácie samosprávy sú zamestnanci MsÚ a Mestom zriadených organizácií a poslanci MsZ. Mestský úrad využíva informačný systém samosprávy (ISS) a kvalitné optické pripojenie do internetu. Súčasťou mestského informačného systému je aj digitálna technická mapa mesta. Samospráva disponuje množstvom údajov (databázy, informácie o úlohách a projektoch), ktoré nie sú plne integrované prostredníctvom intranetu, procesy samosprávy nie sú digitalizované. Aktuálne informácie o samospráve a dianí v meste sú k dispozícii na webovej stránke www.zvolen.sk, na ktorú by v budúcnosti mali nadviazať elektronické služby – bol zahájený projekt e-gov.

Mesto Zvolen má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na úrovni sídelného útvaru a zón, t. j. územný plán mesta (ÚPN M) a územné plány zón (ÚPN Z) vrátane zmien a doplnkov, tiež viaceré územno-plánovacie podklady a  koncepcie rozvoja mesta. Územnoplánovacia dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke mesta. Urbanistický a architektonický rozvoj mesta Zvolen sa uskutočňuje podľa Územného plánu mesta Zvolen, ktorý MsZ schválilo v roku 2004. Hlavný urbanistický rozvoj mesta je navrhovaný intenzifikáciou a skvalitňovaním súčasného územia v mestských sektoroch: Centrum-CMZ, Podborová, Východ, Tepličky-Pod Strážami, Sekier-Môťová a Výrobno-dopravný sektor; a postupným rozrastaním mesta severným a západným smerom vo väzbe na mesto Sliač a obec Kováčová, a to vytvorením nového mestského sektora Čierne zeme-Rákoš.


 


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka