Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra, šport, voľný čas a mládež

Zvolen je spoločenským centrom regiónu. Mesto a jeho okolie poskytuje rôznorodé možnosti relaxácie, kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia. Široké spektrum inštitúcií a združení každoročne organizuje desiatky zaujímavých podujatí, formálnych aj neformálnych, k tradičným podujatiam pribúdajú aj nové.

Mesto Zvolen je vlastníkom viacerých kultúrnych a športových objektov (3 domy kultúry, Stará radnica, Zimný štadión, Všešportový štadión, Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica, mobilná ľadová plocha na Námestí SNP). Koordináciu aktivít Mesta Zvolen v oblasti kultúry a športu zabezpečuje Zvolenské kultúrne centrum.

Kultúra

Na území Zvolena, mesta s dávnou a bohatou históriou, sa nachádza viacero významných kultúrnych a historických pamiatok a archeologických lokalít. Podstatná časť zachovaných pamiatkových objektov sa nachádza na území pamiatkovej zóny mesta. Dominantou rozľahlého zrekonštruovaného námestia je goticko-renesančný Zvolenský zámok, v stredoveku občasné sídlo uhorských kráľov, v súčasnosti pobočka Slovenskej národnej galérie s expozíciami starého umenia domácich i európskych autorov. Na Pustom hrade, z ktorého bol v stredoveku spravovaný Zvolenský komitát a zdržiavali sa tu králi Uhorska, realizuje Mesto Zvolen systematický archeologický výskum s prezentáciou odkrytej architektúry. V rámci starostlivosti o kultúrne dedičstvo samospráva zabezpečuje údržbu pamiatkových objektov, kultúrnych pamiatok, umeleckých diel, vojnových hrobov a archeologických lokalít. Mesto vedie kroniku, ktorá formou ročných zápisov dokumentuje obraz diania v meste v rôznych oblastiach spoločenského života.

Vo Zvolene pôsobia viaceré kultúrno-spoločenské inštitúcie, medzi najvýznamnejšie patria Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Slovenská národná galéria Zvolen – zámok, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Lesnícke a drevárske múzeum, Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky a Podpolianske osvetové stredisko. Na organizovanie kultúrnych podujatí sa využívajú nielen kultúrne objekty, ale aj Námestie SNP a Park Ľ. Štúra.

Šport

Centrom letnej rekreácie sú najmä Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica alebo blízke kúpele Sliač a Kováčová. Okolie Zvolena poskytuje možnosti pešej turistiky, cykloturistiky, vodáctva, rybárstva, poľovníctva a golfu. V ponuke sú cyklotrasy a vodácke trasy, náučné chodníky a náučné lokality. Strediskom zimných športov je športovo-rekreačný komplex Kráľová, zimný štadión a v zimnej sezóne využívaná mobilná ľadová plocha na Námestí SNP. Možnosti na lyžovanie ponúkajú zimné strediská v okolí Zvolena. Celoročne je možné využiť všešportový areál a súkromné športovo-rekreačné centrá (Tenis centrum, Regecentrum, Ekoma, Orlík). Základná športová vybavenosť je súčasťou areálov škôl a voľných priestranstiev obytných súborov, technický stav a údržba týchto zariadení sú však nevyhovujúce a spôsob ich využitia občanmi nedostatočný. Zvolen je sídlom cca 50 športových a telovýchovných klubov a združení, ktoré pôsobia v oblasti vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu. Okrem tradičných športov sa rozvíjajú aj netradičné športové disciplíny, najmä u mladej generácie.

Voľný čas

Sieť zariadení a možností pre aktívne využívanie voľného času je vo Zvolene relatívne dobrá. Voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže organizujú školské kluby detí pri ZŠ, krúžky na školách, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské internáty a rôzne občianske združenia.

Vo Zvolene sa nachádzajú 3 skupiny rekreačných zón, ktoré využívajú obyvatelia a návštevníci mesta: vnútromestské (centrum a historické jadro mesta, Lanice, Bariny, Neresnica, Pod Pustým hradom), prímestské (Veľká a Malá Stráž, Sarvaška – Bakova jama, vodná nádrž Môťová, Pustý hrad – Červený Medokýš) a v širšom zázemí mesta (údolie Zolnej, Sekierska dolina, Kráľová).

Mládež

Mládež je skupinou obyvateľstva, pre ktorú je charakteristický osobitný štýl života a prístup k životu. Mladí ľudia majú svoje špecifické požiadavky v oblasti vzdelávania a využívania voľného času, ktorého majú relatívne dosť veľa. Nie je pre nich jednoduché osamostatniť sa – nájsť si prácu a bývanie, odísť od rodičov a založiť si rodinu. Trendom je individualizmus, veľká časť mládeže sa nezaujíma o verejné dianie a nie je ochotná podieľať sa na rozvoji mesta či regiónu.
 


 


Úvodná stránka