Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra, šport, voľný čas a mládež

Zvolen je spoločenským centrom regiónu. Mesto a jeho okolie poskytuje rôznorodé možnosti relaxácie, kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia. Široké spektrum inštitúcií a združení každoročne organizuje desiatky zaujímavých podujatí, formálnych aj neformálnych, k tradičným podujatiam pribúdajú aj nové.

Mesto Zvolen je vlastníkom viacerých kultúrnych a športových objektov (3 domy kultúry, Stará radnica, Zimný štadión, Všešportový štadión, Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica, mobilná ľadová plocha na Námestí SNP). Koordináciu aktivít Mesta Zvolen v oblasti kultúry a športu zabezpečuje Zvolenské kultúrne centrum.

Kultúra

Na území Zvolena, mesta s dávnou a bohatou históriou, sa nachádza viacero významných kultúrnych a historických pamiatok a archeologických lokalít. Podstatná časť zachovaných pamiatkových objektov sa nachádza na území pamiatkovej zóny mesta. Dominantou rozľahlého zrekonštruovaného námestia je goticko-renesančný Zvolenský zámok, v stredoveku občasné sídlo uhorských kráľov, v súčasnosti pobočka Slovenskej národnej galérie s expozíciami starého umenia domácich i európskych autorov. Na Pustom hrade, z ktorého bol v stredoveku spravovaný Zvolenský komitát a zdržiavali sa tu králi Uhorska, realizuje Mesto Zvolen systematický archeologický výskum s prezentáciou odkrytej architektúry. V rámci starostlivosti o kultúrne dedičstvo samospráva zabezpečuje údržbu pamiatkových objektov, kultúrnych pamiatok, umeleckých diel, vojnových hrobov a archeologických lokalít. Mesto vedie kroniku, ktorá formou ročných zápisov dokumentuje obraz diania v meste v rôznych oblastiach spoločenského života.

Vo Zvolene pôsobia viaceré kultúrno-spoločenské inštitúcie, medzi najvýznamnejšie patria Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Slovenská národná galéria Zvolen – zámok, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Lesnícke a drevárske múzeum, Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky a Podpolianske osvetové stredisko. Na organizovanie kultúrnych podujatí sa využívajú nielen kultúrne objekty, ale aj Námestie SNP a Park Ľ. Štúra.

Šport

Centrom letnej rekreácie sú najmä Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica alebo blízke kúpele Sliač a Kováčová. Okolie Zvolena poskytuje možnosti pešej turistiky, cykloturistiky, vodáctva, rybárstva, poľovníctva a golfu. V ponuke sú cyklotrasy a vodácke trasy, náučné chodníky a náučné lokality. Strediskom zimných športov je športovo-rekreačný komplex Kráľová, zimný štadión a v zimnej sezóne využívaná mobilná ľadová plocha na Námestí SNP. Možnosti na lyžovanie ponúkajú zimné strediská v okolí Zvolena. Celoročne je možné využiť všešportový areál a súkromné športovo-rekreačné centrá (Tenis centrum, Regecentrum, Ekoma, Orlík). Základná športová vybavenosť je súčasťou areálov škôl a voľných priestranstiev obytných súborov, technický stav a údržba týchto zariadení sú však nevyhovujúce a spôsob ich využitia občanmi nedostatočný. Zvolen je sídlom cca 50 športových a telovýchovných klubov a združení, ktoré pôsobia v oblasti vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu. Okrem tradičných športov sa rozvíjajú aj netradičné športové disciplíny, najmä u mladej generácie.

Voľný čas

Sieť zariadení a možností pre aktívne využívanie voľného času je vo Zvolene relatívne dobrá. Voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže organizujú školské kluby detí pri ZŠ, krúžky na školách, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské internáty a rôzne občianske združenia.

Vo Zvolene sa nachádzajú 3 skupiny rekreačných zón, ktoré využívajú obyvatelia a návštevníci mesta: vnútromestské (centrum a historické jadro mesta, Lanice, Bariny, Neresnica, Pod Pustým hradom), prímestské (Veľká a Malá Stráž, Sarvaška – Bakova jama, vodná nádrž Môťová, Pustý hrad – Červený Medokýš) a v širšom zázemí mesta (údolie Zolnej, Sekierska dolina, Kráľová).

Mládež

Mládež je skupinou obyvateľstva, pre ktorú je charakteristický osobitný štýl života a prístup k životu. Mladí ľudia majú svoje špecifické požiadavky v oblasti vzdelávania a využívania voľného času, ktorého majú relatívne dosť veľa. Nie je pre nich jednoduché osamostatniť sa – nájsť si prácu a bývanie, odísť od rodičov a založiť si rodinu. Trendom je individualizmus, veľká časť mládeže sa nezaujíma o verejné dianie a nie je ochotná podieľať sa na rozvoji mesta či regiónu.
 


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka