Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontaktujte odborníkov

Problematike prevencie a riešenia závislostí sa vo Zvolene a okolí venuje viacero inštitúcií.

PORADENSTVO A PREVENCIA

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Adresa: Dukelských hrdinov 44, Zvolen
Tel: 045/533 5502
E-mail: pppzvolen@stonline.sk
Web: -
Aktivity: pedagog. a psychologické poradenstvo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, oddelenie poradenstva, sociálneho vývinu a prevencie
Oddelenie poradenstva, sociálneho vývinu a prevencie
Adresa: Kuzmányho 18, Zvolen
Tel: 045/547 9590
E-mail: cpppapzv@gmail.com

Web: -
Aktivity: pedagog. a psychologické poradenstvo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR),
referát poradensko-psychologických služieb
Adresa: Námestie SNP 35/48, Zvolen
Tel: 045/2441 611
E-mail: tana.grznarova@upsvar-zv.sk
Web: www.upsvar-zv.sk
Aktivity: sociálne poradenstvo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Adresa: Nádvorná 3366/12, Zvolen
Tel: 045/555 23 59, 555 23 18
E-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk
Web: www.ruvzzvolen.sk
Aktivity: zdravotnícke poradenstvo

Mesto Zvolen - Mestský úrad
Adresa: Nám. slobody 22, Zvolen
Tel: 045/530 3208
E-mail: denisa.pavkova@zvolen.sk
Web: www.zvolen.sk
Aktivity: organizovanie podujatí zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl

LIEČBA

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Adresa: Cesta k nemocnici 55, Banská Bystrica
Tel: 048/414 7302
E-mail: somora@cpldz-bb.sk
Web: www.cpldz-bb.sk
Aktivity: liečba závislosti od psychoaktívnych látok (ambulantné programy, ústavná liečba, doliečovanie, výmena sterilných ihiel)

Nemocnica F. D. Roosevelta, odd. psychiatrie
Adresa: Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Tel: 048/433 5821
E-mail: psychiatriabb@nspbb.sk
Web: www.nspbb.sk
Aktivity: komplexná starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami, liečba a doliečovanie závislostí

RESOCIALIZÁCIA

Resocializačné stredisko Poloma
Adresa: Komunita Ľudovítov, n.o., Babiná
Tel: 045/524 2119, 541 0724
E-mail: l.gabris@post.sk, m.gabrisova@post.sk
Web: www.komunita.sk
Aktivity: resocializačné stredisko

Resocializačné stredisko Návrat
Adresa: OZ Návrat-RDZO, Kráľová 540, Zvolen
Tel: 0903 536 555
E-mail: dolak@atlas.sk
Web: -
Aktivity: resocializačné stredisko

POLÍCIA

Mestská polícia
Adresa: Nám. slobody 22, Zvolen
Tel: 045/533 1000

E-mail: -
Web: www.zvolen.sk
Aktivity: prevencia závislostí, uplatňovanie práva

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR
Adresa: Švermova 1900/4, Zvolen
Tel: 0961 63 3113

E-mail: -
Web: www.minv.sk
Aktivity: prevencia závislostí, uplatňovanie práva
 


 


Úvodná stránka