Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o návykových látkach

Mesto Zvolen je spájané s vyšším počtom užívateľov návykovej látky pervitín a liečivom tramadol, ktoré sa nachádza napríklad v lieku Tramal. Je to látka zneužívaná užívateľmi drog a môže spôsobiť závislosť. Aj keď podľa Ľubomíra Okrúhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí štatistiky nie sú vo všetkých prípadoch smerodajné a „látku, ktorú obsahuje pervitín, majú napríklad aj lieky proti prechladnutiu a kašľu, takže ich obsah v odpadových vodách nemusí hneď znamenať aj užívateľov drog“, chceme Vám poskytnúť informácie o uvedených návykových látkach a príznakoch ich užívania. Zároveň poradiť, ako predchádzať vzniku problémov u vašich detí.

PERVITÍN
Pervitín (piko, péčko, perník, speed) je nelegálna syntetická droga, ktorá sa chemicky označuje ako metamfetamín. Najčastejší spôsob užívania pervitínu je šnupanie alebo injekčná aplikácia, niekedy sa fajčí alebo formou tabletiek sa užíva cez ústa.
Stav intoxikácie pervitínom trvá zhruba od 4 do 8 hodín ( aj dlhšie), avšak úplné odznenie jeho účinkov môže trvať až do nasledujúceho dňa. Na fyzickej úrovni sa účinky pervitínu prejavujú zvýšením krvného tlaku a srdcovej činnosti, motorickým nekľudom, triaškou, potením, suchom v ústach a rozšírenými zrenicami. Na psychickej úrovni dochádza najmä k celkovej stimulácii organizmu, ktorá sa prejavuje obrovským prívalom energie, zvýšením pozornosti, sústredenosti a výkonnosti organizmu, vytráca sa únava a chuť k jedlu. Dostavuje sa pocit eufórie, nárast sebavedomia, zhovorčivosť, strata zábran a celková psychická uvoľnenosť. Pri odznievaní účinkov je štandardne prítomná úzkosť alebo depresia, ktorá býva sprevádzaná nemožnosťou zaspať aj napriek celkovému vyčerpaniu organizmu.
Bezprostredné riziká užitia pervitínu zväčša súvisia s pocitmi úzkosti, strachu, paranoje alebo paniky, prípadne sa môžu objaviť halucinácie alebo poruchy myslenia. Osobitné riziko užitia pervitínu predstavuje možnosť predávkovania vzhľadom na neznámu kvalitu užitej dávky, ale aj neznáme prímesi, ktoré sú jej súčasťou, a to hlavne pri injekčnom užívaní.
Riziká dlhodobého užívania pervitínu predstavujú časté poruchy nálad, pamäte a schopnosti sústrediť sa, objavujú sa pocity úzkosti a depresie. Časom dochádza k postupnému rozvoju toxickej psychózy vo forme paranoidno-halucinačného syndrómu. Užívateľ býva agresívny, zmätený, trpí halucináciami alebo pocitmi prenasledovania, dochádza k výraznému úbytku na váhe a priebežnému chátraniu organizmu (oslabenie imunity, vypadávanie zubov a pod.). Dlhodobé užívanie tejto drogy môže vyvolať organické zmeny v mozgu, alebo vážne poškodiť vnútorné orgány (pečeň, slezina, obličky, srdce). Injekčné užívanie pervitínu taktiež zvyšuje riziko trombózy, zápalu žíl alebo prenosu infekčných ochorení, akými sú napr. žltačka alebo vírus HIV.
Pravidelné užívanie pervitínu veľmi rýchlo vedie ku vzniku silnej psychickej závislosti a zvyšovaniu tolerancie, čo sa následne odráža v postupnom zvyšovaní dávok a tým pádom aj v náraste súvisiacich rizík.

TRAMAL
Tramadol je liečivo liekov Tramal, Tralgit, Tramabene. Je to analgetikum triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu. Predpisuje sa lekárom na zmiernenie strednej až silnej bolesti. Pokiaľ je užívaný mimo indikácie lekára a zneužíva sa vo vyšších dávkach, môže vzniknúť telesná alebo psychická závislosť. Pri nadužívaní lieku sa zvyšuje riziko vzniku epileptických záchvatov, nebezpečná je kombinácia lieku s alkoholom, ktorý zvyšuje jeho účinok. Pri užití vysokých dávok sa môže vyskytnúť zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, kolaps, porucha vedomia až kóma, problémy s dýchaním až po zastavenie dýchania. Vedľajšími účinkami lieku sú tiež nechutenstvo, svrbenie pokožky, potenie, poruchy spánku, zmeny nálad, únava.

PREDCHÁDZANIE PROBLÉMOM S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI U DETÍ
1. Zaujímajte sa o to, kde a s kým vaše dieťa trávi voľný čas. Hľadajte a podporujte záujmy svojho dieťaťa, povzbudzujte ho, aby v nich vytrvalo.
2. Porozprávate sa vy, alebo osoba, ktorej vaše dieťa dôveruje, o drogách. Zdôverte sa dieťaťu s vašimi obavami, ktoré máte ako rodič.
3. Naučte ho, ako zvládať obtiažne situácie a riešiť problémy. Buďte zvedaví, ako vníma informácie o drogách, ako si predstavuje, že by ponuku na užívanie drog odmietol. Napr. ignoráciou, mlčaním, argumentmi? Ako?
4. Podporujte sebavedomie dieťaťa v dobrých rozhodnutiach. Učte ho vážiť si svoju osobnosť, vlastné zdravie a život. Pomôžte mu rozlišovať medzi skutočným kamarátstvom a falošnými priateľmi, ktorí chcú svoje okolie iba využiť.
5. Určite si jasné pravidlá v rodine, trvajte na ich dodržiavaní a zvoľte primeraný dohľad.
6. Nezabúdajte na to, že alkohol a cigarety sa považujú za vstupnú bránu k ostatným, zakázaným drogám. Učte deti rešpektovať zákon, ktorý hovorí: „alkohol a cigarety len od 18 rokov“.

VŠÍMAJTE SI VAROVNÉ SIGNÁLY
Rady pre rodinu, kamarátov, spolužiakov, známych a susedov:
1. Nebuďte k problémom s drogami ľahostajní.
2. Všímajte si varovné signály.
Prvé príznaky užívania drog u detí sa môžu prejaviť takto:
- ubúdanie alkoholu a liekov v domácnosti
- strata peňazí a cennejších predmetov
- zmena záujmov a koníčkov, odklon až izolovanosť od starých kamarátov
- zmeny imidžu, niekedy zhoršenie starostlivosti o seba a zovňajšok,
- nesústredenosť v škole, zhoršený prospech, neospravedlnené hodiny, nezáujem o učenie,
- zmeny správania (náladovosť, podráždenosť, precitlivelosť, agresivita, zvýšená ospalosť alebo naopak aktivita), tendencia vyhýbať sa rodičom a pri konfliktoch odchádzať z domu,
- zmeny v komunikácii (klamstvá, tajnostkárstvo, odporujúce si tvrdenia, rozpačitosť obhajovanie kladných účinkov a bagatelizovanie negatívnych účinkov drog)
- problémy s úradmi a zákonom (krádeže, výtržníctvo, bitky)
- nálezy pomôcok na užívanie drog.
Všímajte si tiež fyzické príznaky u detí: dych, oči, pohyby, pulz, kašeľ a kožu.

RIEŠTE PROBLÉM
V prípade podozrenia alebo problémov s užívaním drog začnite situáciu hneď riešiť:
- upozornite na problém,
- vyhľadajte potrebné informácie (literatúra, internet),
- kontaktujte odborníkov
Pokiaľ dieťa experimentuje s návykovými látkami, môžete sa obrátiť na Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene (cpppapzvolen.webnode.sk ), na detské a dorastové ambulancie, či psychologické ambulancie. Ak viete, že sa jedná o dlhodobé užívanie drog, je namieste zvažovať psychiatrickú pomoc a Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici (www.cpldz-bb.sk ).
 


 


Úvodná stránka