Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dopravná a technická infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra

Zvolen je vďaka svojej výhodnej geografickej polohe významným uzlom cestnej a železničnej dopravy, s medzinárodným letiskom Sliač vo svojej blízkosti. Dôležitou podmienkou ďalšieho rozvoja mesta naďalej ostáva budovanie dopravnej infraštruktúry. Plošný rozvoj mesta Zvolen je podmienený dobudovaním dopravného systému mesta. Dopravná kostra mesta je navrhovaná ako radiálno-okružný systém pozostávajúci z vonkajšieho, stredného a vnútorného dopravného okruhu a zo siete dopravných radiál. Dopravný systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta a rovnomerne rozdelil dopravnú záťaž, ktorá enormne narástla. Problémom je odstavovanie, garážovanie a parkovanie osobných automobilov, zvýšená intenzita a znížená plynulosť dopravy a nárast dopravnej nehodovosti. Mesto a jeho okolie má vysoký potenciál aj pre nemotorovú dopravu.

Mesto Zvolen zabezpečuje prostredníctvom zmluvných partnerov mestskú hromadnú dopravu (MHD), systém plateného parkovania, správu mestských komunikácií (výstavbu, opravu a údržbu ciest a chodníkov, vrátane zimnej a letnej údržby) a údržbu a obnovu dopravného značenia na miestnych komunikáciách (MK). Spracovalo projektovú dokumentáciu na budovanie cyklochodníkov a začalo s ich budovaním.

Technická infraštruktúra

Vo Zvolene sú vybudované všetky inžinierske siete s dostatočnou kapacitou (voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia, teplo), ich technický stav si však vyžaduje rekonštrukciu.

Mesto Zvolen má spracovanú Komunálnu energetickú koncepciu mesta Zvolen a projektovú dokumentáciu na kanalizáciu a ČOV v Zolnej. Mesto Zvolen patrí k mestám, ktoré aktívne podporujú rozvoj informačnej spoločnosti. V rámci projektu ZOMES – Zvolenská optická metropolitná sieť systematicky buduje vlastnú komunikačnú sieť na báze optických vlákien a pripája verejnoprospešné inštitúcie na internet. V meste sú k dispozícii 3 verejné prístupové body do internetu zdarma pre verejnosť, je to infokiosk na námestí, Kancelária prvého kontaktu na MsÚ a Informačné centrum mesta.


 

ďalšie dni

Nedeľa 17.12.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Pondelok 18.12.
U spasiteľa, Kozačeka
Kozačeka 9282,
Zvolen
Utorok 19.12.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Streda 20.12.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Štvrtok 21.12.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Piatok 22.12.
U Škorpióna
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
Sobota 23.12.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 24.12.
Opál
Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen
Nedeľa 24.12.
U Škorpióna
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka