Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava

Doprava do Zvolena

VLAKOM
Železničný uzol Zvolen je jedným zo 4 hlavných zriaďovacích staníc v sieti Železníc Slovenskej republiky (Bratislava, Košice, Žilina, Zvolen). Je tvorený samostatným areálom a pozostáva z troch staníc: Zvolen osobná stanica, Zvolen nákladná stanica a Zvolen mesto. Zvolenom ako významným dopravným uzlom prechádza južný železničný ťah Bratislava - Zvolen - Košice, železničná trať Zvolen - Banská Bystrica - Margecany a trať Zvolen - Krupina – Šahy. V blízkosti výpravnej budovy sa nachádzajú zastávky MHD a SAD, parkovisko pre osobné automobily, taxi-služba. 

AUTOM
V roku 2005 bola zrekonštruovaná autobusová stanica pre diaľkovú autobusovú dopravu a pribudla nová budova s informáciami s čakárňou. V blízkosti budovy sa nachádzajú zastávky MHD a SAD, parkovisko pre osobné automobily, taxi služba. 

V spádovom území cestného uzla Zvolen v okruhu 30 km sa nachádzajú cesty: 
· medzinárodné - E 77 (sever, Ružomberok-Krakov-Varšava), E 77 (juh, Šahy-Budapešť), E 571 (juhozápad, Bratislava-Viedeň), E 571 (juhovýchod, Košice-Ľvov) a E 572 (západ, Trenčín-Brno-Praha), 
· I. triedy celoštátneho významu - R 3 (severozápad, Martin-Žilina), I/66 (severovýchod, Prešov-Košice), 
· II. triedy regionálneho význam - II/526 (východ, Hnúšťa-Rožňava), II/527 (juhovýchod, Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty) 

LIETADLOM
Postavenie Zvolena ako významného dopravného centra posilňuje bezprostredná blízkosť letiska Sliač(9 km od centra mesta Zvolen). Letisko Sliač sa využíva pre nepravidelnú dopravu, charterové lety, nákladnú dopravu, vojenské a športové letectvo.

Doprava vo Zvolene

MHD je v súčasnosti v meste Zvolen realizovaná spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD) spájajúca centrum mesta s okolitými sídliskami mesta Zvolen.

Doprava sa realizuje na na 15 linkách s celkovou dĺžkou 210 km spájajúcich centrum mesta s okolitými sídliskami. Priemerná vzájomná vzdialenosť zastávok cca 500 – 600 m, priemerné obsadenie autobusu 26 cestujúcich/spoj, a počet prepravených osôb za rok cca 10 100 000. Z hľadiska plošnej obsluhy mesta má autobusová doprava pomerne dobre rozložené zastávky MHD na území centrálnej mestskej zóny (300 - 500 m), v nadväznosti na nácestné zastávky prímestskej autobusovej dopravy SAD. Organizácia mestskej hromadnej dopravy na sídliskách je závislá na usporiadaní miestnej komunikačnej siete a možnostiach vedenia liniek k ťažiskám najväčších zdrojov a cieľov ciest cestujúcich hromadnou dopravou. V súčasnom období možno plošnú organizáciu liniek na sídliskách obytných zón hodnotiť ako postačujúcu, s pokrytím viac ako 80 % dopytu v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Cestovné poriadky MHD

Prímestská doprava

Parkovanie

V súčasnosti sa v meste nachádza 2 184 odstavných plôch a 3 760 garáži, čo v priemere zodpovedá 43,4% zabezpečenosti odstavovania, prípadne garážovania osobných automobilov. Odstavné miesta a radové prízemné garáže vybudované v záujmovom území však kapacitne nepostačujú.

Medzi významné parkoviská v meste Zvolen patrí parkovisko vedľa železničnej stanice, parkovisko pod Zvolenským zámkom, parkoviská pred Nemocnicou s poliklinikou a parkoviská pred Zimným štadiónom.

Najväčšie pro blémy s parkovaním sú v centrálnej zóne mesta, najmä na Námestí SNP a v jeho blízkom okolí, kde je najväčšie množstvo aktivít. Súčasné parkovacie možnosti sa nachádzajú na západnej strane Námestia SNP, v jeho súbežných uliciach (Kozačekova, Štefánikova), na Divadelnej a Hviezdoslavovej ulici, v bývalých Jegorovových kasárňach a za Priorom (predstavujú cca 900 - 1 000 parkovacích miest). Od 1.8.2011 je parkovanie v meste Zvolen platené ! Podrobné informácie o parkovaní v meste Zvolen.

Návštevníci môžu samozrejme využívať parkovanie pri supermarketoch.

Odstavovanie, parkovanie, prípadne garážovanie osobných automobilov v mestských častiach Kráľová, Lukové, Neresnica a Zolná je v súčasnej dobe bez problémov


 


Úvodná stránka