Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobré rady

RADA Č. 1 - PREDCHÁDZAJTE PROBLÉMOM

Rady pre rodičov:
1. Zaujímajte sa o to, kde a s kým Vaše dieťa trávi voľný čas. Hľadajte a podporujte záujmy svojho dieťaťa, povzbudzujte ho, aby v nich vytrvalo. Naučte dieťa, ako si navodiť príjemné duševné stavy zdravým spôsobom.
2. Porozprávate sa Vy, alebo osoba, ktorej Vaše dieťa dôveruje, o drogách. Zdôverte sa dieťaťu s Vašimi obavami, ktoré máte ako rodič.
3. Naučte ho, ako zvládať obtiažne situácie a riešiť problémy. Buďte zvedaví, ako vníma informácie o drogách, ako si predstavuje, že by ponuku na užívanie drog odmietol. Napr. ignoráciou, mlčaním, argumentmi? Ako?
4. Podporujte sebavedomie dieťaťa v dobrých rozhodnutiach. Učte ho vážiť si svoju osobnosť, vlastné zdravie a život. Pomôžte mu rozlišovať medzi skutočným kamarátstvom a falošnými priateľmi, ktorí chcú svoje okolie iba využiť.
5. Určite si jasné pravidlá v rodine, trvajte na ich dodržiavaní a zvoľte primeraný dohľad.

Najlepšia skúsenosť s drogou je ...
... žiadna skúsenosť!

RADA č. 2 - VŠÍMAJTE SI VAROVNÉ SIGNÁLY

Rady pre rodinu, kamarátov, spolužiakov, známych a susedov:

1. Nebuďte k problémom s drogami ľahostajní.

2. Všímajte si varovné signály.

Prvé príznaky užívania drog u detí sa môžu prejaviť takto:
- ubúdanie alkoholu a liekov v domácnosti,
- strata peňazí a cennejších predmetov v domácnosti,
- zmena záujmov a koníčkov, odklon až izolovanosť od normálnych vrstovníkov,
- zmeny imidžu, niekedy zhoršenie starostlivosti o seba a zovňajšok,
- nesústredenosť v škole, zhoršený prospech, neospravedlnené hodiny, nezáujem o učenie,
- zmeny správania (náladovosť, podráždenosť, precitlivelosť, agresivita, zvýšená ospalosť alebo naopak aktivita), tendencia vyhýbať sa rodičom a pri konfliktoch odchádzať z domu,
- zmeny v komunikácii (klamstvá, tajnostkárstvo, odporujúce si tvrdenia, rozpačitosť, obhajovanie kladných účinkov a bagatelizovanie negatívnych účinkov drog),
- problémy s úradmi a zákonom (krádeže, výtržníctvo, bitky),
- nálezy pomôcok na užívanie drog.

Všímajte si tiež fyzické príznaky u detí: dych, oči, pohyby, pulz, kašeľ a kožu (vyrážky, vpichy).

Ak dieťa nechce „kaziť partiu“,
v ktorej sa droguje a „robia to predsa všetci“,
chyba je v tom, že si našlo zlú partiu.

RADA č. 3 - RIEŠTE PROBLÉM

V prípade podozrenia alebo problémov s užívaním drog začnite situáciu hneď riešiť:
- upozornite na problém,
- vyhľadajte potrebné informácie (literatúra, internet),
- kontaktujte odborníkov (konzultácie sú väčšinou možné aj telefonicky a anonymne).

 


 


Úvodná stránka