Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cesty do inej dimenzie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlásilo pre rok 2014 výzvu na účely podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd. V období, keď zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti a posmeškov k iným, je škola dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene zareagovala na výzvu a realizuje projekt Cesty do inej dimenzie (bez násilia, diskriminácie a intolerancie).

Formovanie postojov detí dôležitých pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti sa nezaobíde bez pomoci dospelých. Uvedomujeme si, že uplatňovanie ľudských práv nie je realizovateľné bez osobných a sociálnych kompetencií žiakov, napr. analyzovať a riešiť problémy, schopnosti aktívne počúvať, spolupracovať, byť zodpovedným, empatickým človekom. Vyškolení dobrovoľní aktivisti v súčasnosti šíria myšlienky ľudsko-právnej oblasti medzi žiakmi našej školy, ako aj v ďalších školách regiónu. Predpokladáme, že prebiehajúcimi aktivitami projektu (rovesnícke učenie, prednášky, zážitkové skúsenostné aktivity, ankety, atď.) nadobudnuté vedomosti a zručnosti zaktivizujú žiakov tak, že budú schopní aj v neprítomnosti dospelého profesionálne riešiť aktuálne problémy. Spolu tak hľadáme cesty do dimenzie žitia bez násilia, agresie a predsudkov, naopak s toleranciou, vzájomným porozumením a pocitom bezpečia.

Mgr. Ľuboslava Bieliková, Mgr. Alena Zagrapanová - autorky projektu

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná základná škola.“


 


Úvodná stránka