Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cesty do inej dimenzie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlásilo pre rok 2014 výzvu na účely podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd. V období, keď zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti a posmeškov k iným, je škola dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene zareagovala na výzvu a realizuje projekt Cesty do inej dimenzie (bez násilia, diskriminácie a intolerancie).

Formovanie postojov detí dôležitých pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti sa nezaobíde bez pomoci dospelých. Uvedomujeme si, že uplatňovanie ľudských práv nie je realizovateľné bez osobných a sociálnych kompetencií žiakov, napr. analyzovať a riešiť problémy, schopnosti aktívne počúvať, spolupracovať, byť zodpovedným, empatickým človekom. Vyškolení dobrovoľní aktivisti v súčasnosti šíria myšlienky ľudsko-právnej oblasti medzi žiakmi našej školy, ako aj v ďalších školách regiónu. Predpokladáme, že prebiehajúcimi aktivitami projektu (rovesnícke učenie, prednášky, zážitkové skúsenostné aktivity, ankety, atď.) nadobudnuté vedomosti a zručnosti zaktivizujú žiakov tak, že budú schopní aj v neprítomnosti dospelého profesionálne riešiť aktuálne problémy. Spolu tak hľadáme cesty do dimenzie žitia bez násilia, agresie a predsudkov, naopak s toleranciou, vzájomným porozumením a pocitom bezpečia.

Mgr. Ľuboslava Bieliková, Mgr. Alena Zagrapanová - autorky projektu

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná základná škola.“


 

ďalšie dni

Pondelok 23.7.
U spasiteľa, Kozačeka
Kozačeka 9282,
Zvolen
Utorok 24.7.
Recept
Štúrova 2,
Zvolen
Streda 25.7.
U Zeleného hada
Námestie SNP 5,
Zvolen
Štvrtok 26.7.
V kocke
Pražská 1388,
960 01 Zvolen
Piatok 27.7.
Vaše zdravie - Kuzmányho nábrežie
Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen
Sobota 28.7.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Nedeľa 29.7.
Dr. Max, Hronská 2
ul. Hronská 2,
Zvolen
Nedeľa 29.7.
Dr. Max, Jána Jiskru
Jána Jiskru 8,
960 01 Zvolen
Pondelok 30.7.
U Škorpióna
Kozačeka 2182/11,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka