Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vzniká závislosť

DROGA

Podľa expertov WHO je droga definovaná ako každá substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu môže zmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Väčšina ľudí chápe drogu ako omamný alebo povzbudzujúci prostriedok.

Medzi hlavné kategórie drog patria alkohol, tabak, kannabis, opiáty, kokaín, halucinogény, povzbudivé látky, tlmivé látky, rozpúšťadlá. Medzi *návykové správanie *tiež patrí patologické hráčstvo (gambling), nakupovanie, a pod.

Drogová závislosť je stav, pre ktorý je typické:
- silné nutkanie pokračovať v užívaní drogy a snaha bezpodmienečne si zabezpečiť prísun ďalšej dávky,
- tendencia zvyšovať dávky alebo skracovať interval užívania drog alebo obidvoje súčasne,
- vznik fyzickej alebo psychickej závislosti.


AKO VZNIKÁ ZÁVISLOSŤ

Na vznik drogovej závislosti pôsobia štyri faktory:
1. droga - prítomnosť chemickej látky schopnej meniť vedomie a vyvolávať závislosť,
2. osobnosť, ktorá drogám podľahne,
3. prostredie, ktoré podmieňuje a umožňuje užívania drog,
4. podnet, ktorý spôsobí, že človek začne užívať drogy.

Závislým sa môže stať v podstate každý človek. V súčasnosti žijeme v prostredí doslova "zamorenom" drogami - v obchodoch dostať kúpiť alkohol, v drogériách rozpúšťadlá, v lekárňach lieky a na ulici rôzne iné drogy. Medzi rizikové povolania a skupiny, ktoré inklinujú k drogám patria: zdravotníci (voľný prístup k liekom), pacienti (nadmerná spotreba liekov), vojaci (strach o život, stres zo zabíjania), umelci (inšpirácia, originalita), športovci (doping, fyzické preťaženie) a väzni (obmedzenie slobody, odpor k disciplíne).

Životné skúsenosti dieťaťa, jeho poznávanie a učenie sa začína napodobňovaním - najprv v rodine, potom v škole, medzi kamarátmi a napokon v pracovnom kolektíve. Prvé dojmy sa uchovávajú v pamäti človeka najpevnejšie a neskôr sa premietajú do postojov a správania, dôležité sú preto postoje rodičov. Na vzniku toxikománie sa významnou mierou okrem rodiny podieľa príklad vrstovníkov, priateľov, kolegov alebo známych osobností. K prvým pokusom užiť drogu sa človek zväčša neodhodlá spontánne, ale skôr na nátlak okolia.

Človek je tvor spoločenský, denne sa stýka s inými ľuďmi a vstupuje do komplikovaných vzťahov. Každý deň sa odohrávajú tisíce malých príbehov, ktoré neodolných ľudí môžu zviesť k drogám. Študenti pred skúškami, hudobníci pred vystúpením, športovci pred pretekmi, vojaci v nudnej službe, finišujúci vedci a konštruktéri, intelektuáli hľadajúci inšpiráciu, mládež zo vzdoru či v túžbe upútať, manželia pred rozvodom ... Ľudia chcú zabudnúť na svoje starosti, utíšiť bolesť, prežívať radosť, odstrániť nespavosť, zahnať samotu, potlačiť výčitky či zabudnúť na smútok ... Takýchto modelových situácií či chvíľkových slabostí by sa dalo vymenovať viac. Drogy však nie sú a nemôžu byť východiskom. Nikdy neriešia problémy a môžu len na krátky čas oddialiť nevyhnutnosť riešiť problémy. Každá náhrada bytia drogami vlastne iba približuje nebytie.

V texte boli použité informácie z knihy: MUDr. Ján Lietava, Drogy v dejinách ľudstva, 1997.
 


 


Úvodná stránka