Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Portál zivotvmeste.zvolen.sk je súčasťou oficiálnych webových stránok mesta Zvolen www.zvolen.sk. Mesto Zvolen na svojich webových stránkach uverejňuje informácie vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zo zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov upravujúcich činnosť mesta. Pre verejnosť sú na webových stránkach k dispozícii aj ďalšie užitočné informácie.

Na portáli zivotvmeste.zvolen.sk sú uvedené informácie o jednotlivých oblastiach života v meste v programovej štruktúre:

  1. VZDELÁVANIE (školy, školské zariadenia, vzdelávacie inštitúcie)
  2. KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ (inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry, športu, využívania voľného času a práce s mládežou)
  3. SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO (inštitúcie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva; subjekty zamerané sa na prácu so seniormi, zdravotne postihnutými, občanmi v núdzi, MRK; zdravotná prevencia)
  4. BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM (bývanie, občianska vybavenosť, bezpečnosť a poriadok, prevencia negatívnych spoločenských javov)
  5. MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ (propagácia a komunikácia mesta, mimovládne organizácie; turizmus, podnikatelia, technológie a inovácie)
  6. DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (automobilová, autobusová, železničná, letecká a nemotorová doprava, inžinierske siete)
  7. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva)
  8. SAMOSPRÁVA (služby samosprávy pre občanov)


KONTAKT

Adresa:                  Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Telefón:                 +421-045-5303 111
Fax:                        +421-045-5331 428
E-mail:                   mesto@zvolen.sk

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ NA MSÚ ZVOLEN


Mestský úrad

Pondelok               8.00 - 11.00 hod., 12.00 - 15.30 hod.
Streda                    8.00 - 11.00 hod., 12.00 - 16.30 hod.
Piatok                     7.30 - 11.00 hod. ,12.00 - 15.00 hod.
Obedná prestávka v čase medzi 11.00 – 12.00 hod.


Pokladňa

Pondelok              8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Utorok                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Streda                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 16.00 hod.
Štvrtok                   8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 15.00 hod.
Piatok                    8.00 - 11.00 hod., 11.30 - 14.30 hod.
Obedná prestávka v čase medzi 11.00 – 11.30 hod.


Klientske centrum

Pondelok              7.30 - 15.30 hod.
Utorok                   7.30 - 15.30 hod.
Streda                   8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok                   7.30 - 15.30 hod.
Piatok                    7.30 - 15.00 hod.
 

Evidencia obyvateľov,  Sociálny odbor

Pondelok            7.30 - 15.30 hod.
Utorok                 7.30 - 15.30 hod.
Streda                 8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok                7.30 - 11.00 hod. – od 11.30 hod. nestránkový deň
Piatok                 7.30 - 15.00 hod.
 

Matrika

Pondelok            7.30 - 15.30 hod.
Utorok                 7.30 - 15.30 hod.
Streda                 8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok                7.30 - 15.30 hod.
Piatok                 7.30 - 11.00 hod. – od 11.30 hod. nestránkový deň


 


Úvodná stránka